Sensoren meetstation Zeist

Het amateur waarneemstation Zeist is zo veel mogelijk met eenvoudige zelfbouw sensoren opgebouwd. Het is leuk zelf sensoren te maken en om te proberen ijking en stabiliteit goed te krijgen. In de beschrijving van de sensoren worden diverse aspecten van ontwerp, bouw, interface en calibratie aangegeven.

Alle sensoren zijn aangesloten op een
Arduino Ethernet board. De Arduino systeempjes zijn goedkoop en worden fantastisch ondersteund qua software, boeken en programma voorbeelden.

          
 
Om het Arduino board te kunnen programmeren is de USB/Serial Light Adapter nodig

Alle sensoren met een I2C interface zijn via twee draden, SCL en SDA, aangesloten op het Arduino board. De windrichting is een analoge sensor, deze is aangesloten op de AD converter ingang van het board.

Het programma is zo opgezet dat alle sensoren in 12 seconden worden afgehandeld. Aan het einde van de 12 seconden cyclus wordt het gemiddelde van de waarneming met de voorgaande metingen berekend en worden de resultaten klaar gezet om via de ethernetverbinding te worden opgehaald. De Linux server van het meetstation haalt een maal per 10 minuten de resultaten op. Na het ophalen start de Arduino een nieuwe middelingscyclus en synchroniseert hiermee de Arduino aan de klok van de Linux stations-server.

Om de gegevens te kunnen ophalen van de Arduino is op het Arduino board de webserver functie ge´nstalleerd. De Linux stations-server haalt met een Perl programma de gegevens van de Arduino op. De webserver-functie van de Arduino werkt perfect samen met de Linux stations-sever.