Bliksem detector

De bliksemontladingen worden gedecteerd met een een zeer eenvoudige radio ontvanger. Als er een ontlading in de atmosfeer optreedt dan wordt door die ontlading een breedbandige radiopuls uitgezonden die door de detector wordt ontvangen. In de detector wordt dit in een schakelpulsje omgezet voor de electronische teller van de Arduino inwincomputer. Het aantal getelde pulsen is een maat voor het aantal bliksemontladingen in de atmosfeer en dus voor de intensiteit van de onweersbuien. De detector kan ontladingen tot op ca. 200 km afstand detecteren.
Elektrische storingen vlak bij de ontvanger worden ook opgevangen. Het inschakelen van de verlichting in de kamer waar de detector staat wordt ook vaak als onweerpuls geteld. Het aantal stoorpulsen is echter beperkt en een echte onweersbui is zeer goed te onderscheiden van de achtergrondruis van dichtbij.

Hieronder het electronische schema van de detector: